top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverThe HomeChurch Initiative

Intimiteit in huiskerken

September 2019, begonnen mijn vrouw en ik een huiskerk in Utrecht. Dit is een kerkplant vanuit Heart to heart. In het Nieuwe Testament lezen we vaak dat de heiligen (de gelovigen) in huizen samenkwamen (Bijvoorbeeld in Handelingen 2:42-47 en Handelingen 16:40). Het gaat God immers niet om het gebouw maar om de levende stenen met als hoeksteen (Degene Die alles draagt) onze Heer Jezus (1 Petrus 2:4-7). Deze blog is niet zozeer een Bijbelse uitleg over waarom huiskerken? Maar meer over wat ik geloof wat Gods hart hierachter is.


God van Intimiteit

Eén van de dingen waarom Gods hart zo begaan is met huiskerken, is vanwege de intimiteit. Jezus houdt van intimiteit, Hij houdt ervan onder de mensen te zijn. Jezus koos 12 discipelen uit. Hij leefde met hen en leerde hen alles over Zijn koninkrijk. In Mattheüs 13:1,2 lezen we bijvoorbeeld hoe Jezus tot een menigte sprak in gelijkenissen en dit in vers 13 uitlegde in een intiemere setting, met alleen zijn 12 discipelen. In deze setting legde Jezus de betekenis van deze gelijkenissen uit. Ook in Mattheüs 16:24 was Jezus alleen met zijn discipelen en vertelde hen: om achter Mij (Jezus) te gaan, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij (Jezus) volgen.’ Jezus koos bewust een kleine groep discipelen uit, die de wereld zouden gaan veranderen. Dat is Gods hart in elke huiskerk, discipelen te maken en uit te zenden.


De discipelen verzamelde zich dus om Jezus. De discipelen leefde in Zijn Aanwezigheid om Hem heen, hun liefde groeide meer en meer voor hun Meester. Zelfs tot een punt dat ze een keer ruzie maakte wie het belangrijkste is (Lukas 22:24). Er was zoveel liefde voor Jezus, dat zelfs een discipel, Johannes, zichzelf de discipel noemde die Jezus liefhad (Johannes 21:20).

Zo zie ik huiskerk, de intieme setting, waar we ook als zijn discipelen bij elkaar komen rondom Hem als Goddelijk Persoon. We komen samen in Zijn Aanwezigheid als familie van Hem. Daarom heten onze diensten in de huiskerk ook ‘Presence Gatherings’. We verlangen om bij elkaar te komen om Hem, onze aandacht volledig op Hem te richten en ons liefde te uiten naar Hem. Jezus is en blijft de hoofdreden dat we samenkomen en in Zijn intieme Aanwezigheid leert Hij ons alles.


Vanaf Handelingen lezen we dan ook dat de heiligen samenkomen in huizen. Huizen hebben namelijk het karakter van familie en intimiteit. Dat is wat wij ook merken in onze huiskerken, dat we als een geestelijke familie zijn met Jezus als Hoofd. We ervaren dat we als leiders, een ieder steeds weer mogen wijzen naar Jezus en zien hoe Gods Geest, de Aanwezigheid van Jezus, eenieder Zijn geheimen onderwijst. Het is Gods Geest, die ons steeds dieper meeneemt in de schoonheid van de Persoon Jezus. De Heilige Geest brengt ons van glorie naar glorie (2 kor 3:18). We verbinden mensen niet aan de kerk maar aan Jezus, zo wordt er gezond gebouwd en ontstaat er een gezonde beweging!Kerkstructuren

Vroeger kwam ik een grotere kerk en zat ik vaak op de achterste rij. Ik kon mij verstoppen in zonden en niemand die mij hierop aansprak of uitlegde wat het betekende om je leven te verliezen omwille van Hem. Ik ging naar de kerk en na afloop weer naar huis, soms zeker aangeraakt door de dienst, maar was zeker niet vrij. Jezus komt voor meer dan een aanraking. Hij komt om je hele leven te transformeren, Hij wil alles! Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen grote kerken, maar wel als je hier jaar in en jaar uit heen gaat en je vast blijft zitten in dezelfde zonden over en weer. De Bijbel roept ons juist op om elkaar aan te scherpen als ijzer om ijzer (Spreuken 27:17). God ziet dat we elkaar nodig hebben om elkaar te bemoedigen maar ook zeker een rechtvaardig oordeel te vellen. We hebben nodig om elkaar op Jezus te wijzen en meer en meer op Hem te lijken.

Ik zag in de grotere kerken, hoe mensen passief bleven in plaats van dat ze leerde om onderwezen te worden door de Heilige Geest (1 Joh 2:27). Het was alsof de Geest van God wel wil bewegen met stromen van Levend water maar de mensen als bevers structuren bouwden. Hierdoor stroomt het levende water langzamer of deed het zelfs stoppen. De Heilige Geest behoort vrij te bewegen in ons midden en natuurlijk moeten we blijven toetsen of het van God komt. Daarom is het belangrijk dat de leiders/oudsten/opzieners letten op hoe de Geest beweegt in het midden. In de huiskerk zien we iedereen geactiveerd worden in de gaven van de Geest. Mensen ontvangen woorden van kennis, profetieën, zien genezing/bevrijding door hun handen, spreken in tongen (1 kor 12:1-11). Ook ontvangen mensen een openbaring, lied en/of krijgen ze een onderwijzing (1 kor 14:26). Er is ruimte voor de Heilige Geest om Zijn gaven uit te delen zoals Hij dit wil. Zo blijft het water stromen en ontstaat er geen dam! De Heilige Geest wil iedereen activeren. Zo komt het lichaam tot beweging tot eer van het hoofd Jezus.


Toekomst huiskerk

Dit intiem zijn als familie kan niet door een livestream en/of door zoom-meetings. Het is hierin ook lastiger om mensen te activeren door Gods Geest. Gelukkig werkt God zeker door livestreams, maar het kan het niet vervangen dat je je broers en zussen nodig hebt om meer en meer op Hem te lijken. We leven in een tijd waar God zijn bruid, zijn gemeente, in vuur en vlam wil zetten voor de Bruidegom. Hij verlangt naar een bruid vol liefde voor Jezus en die in Zijn kracht wandelt. En dit is niet alleen voor de spreker op het podium met grote genezingen en wonderen. Maar ook op de werkvloer, op straat, op school, in winkels, dit is nu het podium geworden om met grote passie en liefde over Jezus te spreken met een demonstratie van Zijn kracht! Vervolging is aanstaande, de huiskerk zal de vurige plek zijn om te volharden in ons geloof voor Koning Jezus.


Robert301 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page