top of page

Hoe kan ik Jezus leren kennen?

Klik op bovenstaande knop om meer te ontdekken over Jezus.

ABCGospel_edited.jpg

Als je Jezus wilt volgen en je wilt bekeren van zonde en Hem nog geen Heer van je leven hebt gemaakt bidt dan het volgende gebed hardop met je hele hart:

'Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw heilige Geest. Geef me passie voorde mensen, die U nog niet kennen, honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.'

 

Als een dienaar van het evangelie van Jezus Christus vertel ik je vandaag, dat al je zonden zijn vergeven. Denk er altijd aan naar God toe te rennen en niet bij Hem weg, want Hij houdt van je en heeft een geweldig plan voor jouw leven.

Om in deze vrijheid te blijven wandelen met Jezus is het belangrijk je oude leven te begraven door de doop en samen te komen met je nieuwe familie, andere volgers van Jezus om elkaar aan te blijven vuren om heilig te blijven leven. Dit kun je doen door contact op te nemen met lokale gelovigen:

bottom of page