top of page

Get Connected

De kerk is het lichaam van Christus. Wanneer gelovigen bijeen komen, luisteren en handelen naar de Heilige Geest, dan wordt het lichaam gevormd. Stel je voor: Jezus belichaamt overal op aarde, en in jouw huis. Wanneer Jezus in iemands huis was, dan duurde het vaak niet lang voor het huis afgeladen vol was.

Belichaming

De belichaming van Jezus betekent dat de vruchten en gaven van de Heilige geest aanwezig zijn. Dit is waar de ongelovige die komt als het ware de wonden voelt in de handen van de opgestane Jezus. We lezen hierover in de brief van Paulus aan de huiskerk van Korinthe: 1 Kor 14:14-25

 

Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden.

En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is.

HCI_WeARE.png
aaron-blanco-tejedor-yH18lOSaZVQ-unsplas

Arbeiders

De oogst is niet veranderd over de jaren, en God ook niet. Jezus zegt zelfs dat we nog grotere dingen gaan zien. Hiervoor hebben we arbeiders nodig: mensen die nieuwe huiskerken willen starten. Paulus zegt dat hij meer heeft gewerkt dan alle andere apostelen: hij startte veel huiskerken gedurende zijn leven hier op aarde.

Studio_Project_edited.jpg
HCI_SquareLogo2000x2000.png

Events

Gemeenschap

De gemeenschap van verschillende huiskerken biedt ruimte voor verfrissing en overdracht van geestelijke gaven. Mensen van alle leeftijden kunnen geest geleide connecties vinden, tot opbouw van het lichaam van gelovigen en het Koninkrijk van God op aarde. 

 

Handelingen 2:42

 

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Wanneer je start en / of je huiskerk wilt aansluiten bij The Homechurch Initiative, dan willen we je graag helpen. Een team van ervaren huiskerkleiders staat klaar om je bij te staan.’Deo Volente’ zullen er ook evenementen zijn waar huiskerken kunnen connecten en nieuwe huiskerkleiders kunnen worden toegerust. Om zo het Koninkrijk van God te zien doorbreken in elk aspect van de maatschappij: in boerderijen, steden, stadions, landen en over de hele wereld. 

bottom of page